Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26 - Năm 2019.

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26 - Năm 2019. "Đi để chia sẽ, đi để cống hiến, đi để rèn luyện, đi để trưởng thành"

Các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tổ chức sinh hoạt thiếu nhi tại ấp 1 xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè.

Một số hình ảnh hoạt động: