Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Đoàn viên với Cấp ủy, Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Đoàn trường.

Ngày 21/3/2021 Đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức chương trình gặp gỡ giữa Cấp ủy, Ban Giám hiệu, Ban thường vụ Đoàn trường với Đoàn viên.

doantn : 01-04-2021 152