Hành trình định hướng nghề nghiệp học sinh ngành Thiết kế - Thời Trang.

Một số hình ảnh hoạt động: