Thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, hộ gia đình khó khăn và tổ chức bửa cơm nghĩa tình tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè.

Đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỷ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, hộ gia đình khó khăn và tổ chức bửa cơm nghĩa tình tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931-26/3/2021).

doantn : 01-04-2021 130